Uusperheneuvonta

"...Kesytä minut, jos kerran haluat ystävän!

-Mitä minun tulee tehdä? pikku prinssi kysyi.

-Sinun täytyy olla hyvin kärsivällinen, kettu vastasi. Ensin istuudut ruohikkoon, noin, vähän etäälle minusta. Minä tarkkailen sinua, etkä sinä puhu mitään.

...Mutta päivä päivältä voit istuutua vähän lähemmäksi..."

(de Saint-Exupéry 2014,s.69)


Uusperheneuvonta on tarkoitettu uusperheille, jotka kaipaavat apua uusperheessä esiin nousseisiin haasteisiin. Uusperhe on niin vahva kuin uuspari on, pitää hyvin paikkansa. Kun uuspari voi hyvin, usein myös perheen lapset voivat hyvin riippumatta ulkoapäin tulleista haasteista.


Uusperheneuvonnassa voidaan käsitellä uusperheen dynamiikkaa, vuorovaikutusta, parisuhdetta, suhdetta lapsiin, lasten välisiä suhteita, suhteita ex-puolisoihin tai sukulaisiin, uusparisuhteen ja uusperheen herättämiä tunteita, haasteita tai ongelmia. Uusperheneuvonnassa voidaan keskustella uusperheen kehitysvaiheista, rajoista, perinteistä, ex-perheiden historioista, uusperheen perheytymisestä, perhejuhlista tai muista käytännön järjestelyistä uusperheessä. Myös ajankäyttö, uusperheen pelisäännöt, perhepalaverit ja roolit uusperheen aikuisina ja vanhempina ovat yleisiä uusperheneuvonnassa käsiteltäviä asioita.

Uusperhe on kiintymyssuhteiden viidakko ja harvoin bonuslapseen pystyy kiintymään yhtä voimakkaasti kuin biologiseen lapseen. Uusperheen perheytyminen vie aikaa, joskus niin pitkään, että lapset ehtivät aikuisuuteen saakka. Prosessi on hyvin samanlainen kuin sijaisperheissä, sillä erotuksella, että vain yleensä toinen perheen vanhemmista on juridinen vanhempi osalle lapsista. Tämä tuo haasteita, ei vain käytännön tasolla, vaan myös tunnetasolla. Uusperheessä ulkopuolisuuden, mustasukkaisuuden ja riittämättömyyden tunteet ovat hyvin yleisiä. Vaikka tahto on hyvä, joskus tarvitaan ulkopuolista apua selkiyttämään kuvaa ja saamaan palapelin palaset jälleen paikoilleen.


Uusperheneuvonnan tavoitteena on auttaa ja tukea aina kyseessä olevaa uusparia tai - perhettä heidän perheen tilanteessaan, haasteissaan ja tunteissaan. Jokainen perhe on omanlaisensa, eikä kenenkään tarvitse mahtua mihinkään muottiin. 


Kysy lisää: marianne.kvist@saroja.fi 


Alla linkki Uusperheneuvoja -koulutukseni kehittämistehtävään, Kiintymyssuhde ja tarpeet uusperheessä.

https://www.uusperheneuvoja.fi/wp-content/uploads/2014/11/Kiintymyssuhde-ja-tarpeet-uusperheess%C3%A4.pdf