Säröjä

— sieluuni sain, yhden liian monta —  

Säröjä

- Kuntoutuspsykoterapiaa (Kela, Valvira)

- Uusperheneuvontaa

- Solmuja parisuhteessa -parineuvontaa

- Koulutuksia tilauksesta

- Itsemaksavia asiakkaita lyhytterapiaan


Emme kasva ja elä pumpulissa ja väkisinkin saamme sieluun, kehoon, mieleen haavoja, säröjä. Kun haavat ovat auki, niihin sattuu koko ajan. Kun ne yrittää unohtaa, peittää, niitä ei välttämättä muut näe, mutta ne on siellä edelleen. Haavamme tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa. Jotta niitä voi hoitaa, tarvitsee niiden tulla näkyviksi. Ajattelen, että meistä jokainen on säröillä. Sen sijaan, että yrittäisimme ne piilottaa, voisimme tuoda esille, osaksi meitä ja meidän elämänhistoriaa. Traumat, joita kuljetamme ja häpeämme, osaksi historiaa, jota ei olisi tarvinnut tapahtua, mutta joka tapahtui. Muistoksi, joka edelleen sattuu, mutta joka ei enää vaikuttaisi jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, valintoihin, haaveisiin, tapaan nähdä oma itse ja maailma.


Muinainen japanilainen tapa korjata rikkoutuneita keramiikkaesineitä kultamaalilla ei yritä peitellä, vaan korostaa. Tämä kintsugitaiteeksi kutsuttu muoto liittyy ajatukseen, että epätäydellisen hyväksyminen johtaa valaistumiseen, kauneuteen ja levollisuuteen.


Mitä tarvitsen,

jotta uskallan päästää irti,

jotta koen olevani turvassa,

jotta voin olla vapaa?


Säröjä on toiminimi, jonka alta löytyy minun palvelut. Olen kognitiivinen psykoterapeutti (KKT) ja voin antaa Kela-korvattavaa kuntoutuspsykoterapiaa (Kela, Valvira), yksilöpsykoterapiana 16-67 -vuotiaille Kelan kuntoutuspsykoterapiaan oikeutetuille. 16-25 -vuotiaille voi käynteihin sisältyä lisäksi vanhempien ohjauskäyntejä. 


Lisäksi voin ottaa itsemaksavia asiakkaita lyhytterapiaan. Kuntoutuspsykoterapiasta, Uusperheneuvonnasta ja Solmuja parisuhteessa -parineuvonnasta enemmän Palvelut -osiossa. Minusta ja koulutuksistani löytyy enemmän Marianne Kvist -otsikon takaa.


Olen päätoiminen yrittäjä, mutta työhistoriaa minulla on sekä kunnalliselta että yksityiseltä puolelta, erikoissairaanhoidosta.  Minulla on pitkä työhistoria päihdepuolelta, myös raskauden aikaisiin mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon. Viimeisimpänä olen työskennellyt syömishäiriötä sairastavien parissa. Yritän löytää sairauden funktion yhdessä asiakkaan kanssa ja päästä käsiksi ytimeen, joka pitää kiinni sairaudessa. Kognitiivisista työotteista skeematerapeuttinen ja hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen työote ovat lähinnä sydäntäni. Myös DKT on tuttua. Työskentely lähtee kuitenkin yhteistyöstä, joten alkukartoituksen jälkeen valitsemme yhdessä terapian kohteen ja suunnan. Tällä hetkellä kouluttaudun myös EMDR:n käyttöön ja dissosiaatiohäiriöiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen.


Jokainen meistä syntyy ainutkertaisena ja täydellisenä ihmisen alkuna tähän maailmaan. Kukaan meistä ei kuitenkaan selviä naarmuitta ja haavoitta elämän poluilla. Eikä se ole tarkoituskaan. Säröt sielussamme on osa meitä ja niiden hyväksyminen on osa vahvuuttamme. Tarkoitukseni on auttaa sinua näkemään, kuulemaan, tunnistamaan ja tuntemaan sekä hyväksymään, mitä et voi muuttaa ja muuttamaan niitä asioita, jotka saavat sinut voimaan huonosti.