Säröjä

— sieluuni sain, yhden liian monta —  

Säröjä on toiminimi, jonka alta löytyy minun palvelut. Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja voin antaa Kela-korvattavaa kuntoutuspsykoterapiaa (Kela, Valvira). Kuntoutuspsykoterapiaa annan yksilöpsykoterapiana 16-67 -vuotiaille Kelan kuntoutuspsykoterapiaan oikeutetuille. 16-25 -vuotiaille voi käynteihin sisältyä lisäksi vanhempien ohjauskäyntejä. 


Lisäksi voin ottaa itsemaksavia asiakkaita lyhytterapiaan. Annan Uusperheneuvontaa ja Solmuja parisuhteessa -parineuvontaa. Näistä enemmän Palvelut -osiossa. Minusta ja koulutuksistani löytyy enemmän Marianne Kvist -otsikon takaa.


Päätyönäni toimin psykiatrisena sairaanhoitajana. Minulla on pitkä työhistoria päihdepuolelta, myös raskauden aikaisiin mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon. Nyt työskentelen syömishäiriötä sairastavien parissa. Yritän löytää sairauden funktion yhdessä asiakkaan kanssa ja päästä käsiksi ytimeen, joka pitää kiinni sairaudessa. 

Mitä tarvitsen, 

jotta uskallan päästää irti, 

jotta koen olevani turvassa, 

jotta voin olla vapaa? 


Kognitiivisista työotteista skeematerapeuttinen ja hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen työote ovat lähinnä sydäntäni. Myös DKT on tuttua. Työskentely lähtee kuitenkin yhteistyöstä, joten alkukartoituksen jälkeen valitsemme yhdessä terapian kohteen ja suunnan. 


Jokainen meistä syntyy ainutkertaisena ja täydellisenä ihmisen alkuna tähän maailmaan. Kukaan meistä ei kuitenkaan selviä naarmuitta ja haavoitta elämän poluilla. Eikä se ole tarkoituskaan. Säröt sielussamme on osa meitä ja niiden hyväksyminen on osa vahvuuttamme. Tarkoitukseni on auttaa sinua näkemään, kuulemaan, tunnistamaan ja tuntemaan sekä hyväksymään, mitä et voi muuttaa ja muuttamaan niitä asioita, jotka saavat sinut voimaan huonosti.